Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Michiel Douwes Osinga English

Stamboom van Michiel Douwes Osinga

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Anne Jouckes(1648)[18-07-1692 - 00-00-1729]
|=> Douwe Annes(1646)[15-04-1729 - 00-00-1810] |
|
|=>
Abeke Atzes(1649)[00-00-1695 - 00-00-1729]|
|=> Anne Douwes Osinga(52)[29-06-1766 - 08-10-1846] |
|=> Sytze Joukes Osinga(1650)[01-10-1671 - 00-00-1749]


| |=> Annigje Sytzes Osinga(1647)[00-00-1730 - 25-03-1811] ||

|=>
Uylck Wybes Abbema(1651)[21-08-1692 - ]

|=> Douwe Annes Osinga(80)[09-05-1803 - 21-04-1880] ||
|

|=>
Douwe Freerks Bokma(15)[25-07-1724 - 00-00-1764]
|
| |=> Johannes Douwes(20)[22-07-1753 - 29-08-1808] |

|
|=> Antje Johannes Douma(51)[13-12-1775 - 03-12-1851] |
|=>
Antje Johannes(16)[00-00-1725 - 00-00-1760]
|


|


|


|
|=> Ate Aukes De Boer(1652)[20-02-1707 - ]
Michiel Douwes Osinga(92)[28-06-1833 - 01-01-1904]
Geboren te Wymbritseradeel
Overleden te Doniawerstal
|


| Tryntje Ates de Boer(21)[16-05-1745 - 22-06-1821] |
||=>
Tjitske Klazes(1653)[01-12-1715 - ]
|

te ||=>
Reinder Jelles Zoethout(1660)[04-01-1716 - 00-00-1777]
Langste rij voorouders: |

|=> Haye Reinders Zoethout(1656)[22-01-1743 - 00-00-1796] |

Link(echtpaar) |
|
|=>
Syts Haayes Visser(1661)[00-00-1720 - 16-01-1786]

| |=> Migchiel Hajes Zoethout(1654)[00-00-1767 - 24-02-1850] || |
|
|=>
Migchiel Hylkes Van Hettinga Tromp(1662)[12-09-1706 - 1770]

| |
|=> Hantzen Migchiels Tromp(1657)[18-02-1742 - 00-00-1781] |


| |

|=>
Beeuw Jelles Hollander(1663)[26-08-1708 - ]

|=> Sipkje Michiels Zoethout(88)[14-11-1809 - 10-05-1846] |


|

|=>
Jan (1664)[ - ]| |=> Sipke Jans de Boer(1658)[00-00-1750 - 00-00-1812] |
| |
|=> NN (1665)[ - ]|=> Korneliske Sipkes de Boer(1655)[18-08-1773 - 17-07-1862] ||
|=>
Ruurd (1666)[ - ]

|=> Akke Ruurds(1659)[00-00-1752 - 00-00-1812] |
|=>
NN (1667)[ - ]


Partner(s):
Lolkje Rimmers de Vries
(96)[11-12-1832 - 24-08-1883]
Getrouwd op: 07-05-1853 te/at Wymbritseradeel
Kind(eren):
- Douwe Michiel Osinga
(100)[19-07-1854 - 24-03-1916]
- Rimmer Michiels Osinga
(103)[28-05-1856 - 01-07-1923]
- Corneliske Osinga
(2409)[08-08-1858 - 18-03-1860]
- Korneliske Osinga
(2410)[29-10-1862 - ]
- Sipke Osinga
(2411)[03-02-1864 - 29-9-1865]
- Sipke Osinga
(2412)[27-09-1866 - 22-04-1867]
Reino Visser
(97)[ - ]
Geen kinderen gevonden