Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Lolkje Rimmers de Vries English

Stamboom van Lolkje Rimmers de Vries

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Siebren Rimmers(12525)[21-03-1689 - ]
|=> Rimmer Sybrens(12459)[20-10-1743 - ] |
|
|=>
Rieme Dyrks(12526)[00-00-1689 - ]|
|=> Sible Rimmers de Vries(1701)[00-00-1776 - 14-02-1860] |
|=> Niet gevonden


| |=> Ittje Sibbeles(12460)[00-00-1750 - 17-04-1810] ||

|=>
Niet gevonden

|=> Rimmer de Vries(1563)[11-07-1810 - 00-00-1862] ||
|

|=>
Anne Wattes(1705)[01-02-1710 - 00-00-1781]
|
| |=> Watte Annes Zijlstra(1703)[08-09-1749 - 07-03-1827] |

|
|=> Lolkje Wattes Zijlstra(1702)[29-02-1780 - 12-02-1866] |
|=>
Bregt Heins Van Zijlstra(1706)[27-08-1723 - 00-00-1788]
|


|


|


|
|=> Pier Aukes Jongbloed Tjerda(1707)[01-04-1711 - 00-00-1797]
Lolkje Rimmers de Vries(96)[11-12-1832 - 24-08-1883]
Overleden te Heeg
|


| Ybel Piers Tjerda(1704)[11-02-1753 - 17-01-1831] |
||=>
Lolkjen Taedes(1708)[00-00-1716 - 02-03-1778]
|

te ||=>
Reinder Jelles Zoethout(1660)[04-01-1716 - 00-00-1777]
Langste rij voorouders: |

|=> Haye Reinders Zoethout(1656)[22-01-1743 - 00-00-1796] |

Link(echtpaar) |
|
|=>
Syts Haayes Visser(1661)[00-00-1720 - 16-01-1786]

| |=> Jelle Haijes Zoethout(1697)[00-00-1779 - 30-03-1814] || |
|
|=>
Migchiel Hylkes Van Hettinga Tromp(1662)[12-09-1706 - 1770]

| |
|=> Hantzen Migchiels Tromp(1657)[18-02-1742 - 00-00-1781] |


| |

|=>
Beeuw Jelles Hollander(1663)[26-08-1708 - ]

|=> Sipkjen Jelles Zoethout(1564)[13-08-1812 - 30-12-1860] |


|

|=>
Jan (1664)[ - ]| |=> Sipke Jans de Boer(1658)[00-00-1750 - 00-00-1812] |
| |
|=> NN (1665)[ - ]|=> Pietertje Sipkes(1698)[00-00-1774 - 26-07-1848] ||
|=>
Ruurd (1666)[ - ]

|=> Akke Ruurds(1659)[00-00-1752 - 00-00-1812] |
|=>
NN (1667)[ - ]


Partner(s):
Michiel Douwes Osinga
(92)[28-06-1833 - 01-01-1904]
Getrouwd op: 07-05-1853 te/at Wymbritseradeel
Kind(eren):
- Douwe Michiel Osinga
(100)[19-07-1854 - 24-03-1916]
- Rimmer Michiels Osinga
(103)[28-05-1856 - 01-07-1923]
- Corneliske Osinga
(2409)[08-08-1858 - 18-03-1860]
- Korneliske Osinga
(2410)[29-10-1862 - ]
- Sipke Osinga
(2411)[03-02-1864 - 29-9-1865]
- Sipke Osinga
(2412)[27-09-1866 - 22-04-1867]