Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
English

Lijn der geslachten:

Anne Freerks Bokma(43)
Freerk Douwes Bokma(18)
Douwe Freerks Bokma(15)
Freerck Bockes(8)
Impk Douwes(2)
Douwe Jacobs Tierckma(1694)
Doutien Siercks(11772)
Sierck Jelderts(11781)
Jeldert Jetses(11785)
Jetse Sickes(11789)
Auck Wibrens Buwema(11788)
Wybrant Buwema(11791)
Sibolt Birdsz Buma(12654)