Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
English

Paren, man 12 jaar of meer ouder dan zijn vrouw

Gerrit Bakker[03-07-1895]14 jaren en 445 dagen
Wiepkje Kok[14-04-1910]
Jan Hoekstra[04-03-1900]13 jaren en 167 dagen
Trijntje Kok[18-08-1913]
Hendrikus Fernhout[13-11-1914]12 jaren en 24 dagen
Gerda Eikelboom[07-12-1926]
Jan Fernhout[20-02-1951]18 jaren en 387 dagen
Oksana Demjanenko[29-01-1970]
Cornelis Marinus Fernhout[06-03-1953]14 jaren en 124 dagen
Marta Elcy Zapata Zulu-Aga[08-07-1967]
Johannes Fernhout[07-01-1787]19 jaren en 105 dagen
Maria Eilderts Nienhuis[22-04-1806]
Arjen Johannes Osinga[26-05-1861]15 jaren en 474 dagen
Elisabeth Swart[06-02-1877]
Jan Kampen[27-01-1875]16 jaren en 131 dagen
Wijtske Osinga[07-06-1891]
Jouke Osinga[08-07-1902]23 jaren en 32 dagen
Elizabeth Johanna Bolkenstein[09-08-1925]
Petrus Jans Haga[03-02-1803]25 jaren en 75 dagen
Angenietje de Jager[18-04-1828]
Jan Jacobs van der Werff[22-05-1659]20 jaren en 469 dagen
Wypkien Lambertus Haga[08-02-1680]
Jan Fernhout[20-02-1951]13 jaren en 277 dagen
Lian Harijati[23-11-1964]
Johan Johans Cnossen[25-02-1881]16 jaren en 235 dagen
Aukjen Jans Wierda[18-10-1897]
Anne Wiarda[31-01-1834]27 jaren en 66 dagen
Antje de Vos[07-04-1861]
Rein Wiarda[28-01-1747]25 jaren en 371 dagen
Jantje Muurling[22-01-1773]
Sytze Joukes Osinga[01-10-1671]20 jaren en 406 dagen
Uylck Wybes Abbema[21-08-1692]
Fokke Wiarda[16-12-1840]15 jaren en 621 dagen
Lijsbert Cloo[04-04-1856]
Wieger Wiarda[24-12-1812]19 jaren en 570 dagen
Klaaske Kok[02-06-1832]
Rein Wiarda[10-12-1838]12 jaren en 16 dagen
Nieske Dijkstra[26-12-1850]
Willem Eikelboom[26-12-1760]17 jaren en 704 dagen
Aaltje Doggenaar[21-01-1778]
Arend Kisjes[03-02-1852]15 jaren en 251 dagen
Janna Klazina Stoffers[12-10-1867]
Hendrik Fernhout[10-12-1884]12 jaren en 13 dagen
Gijsbertha Elisabeth Kloosterman[23-12-1896]
Hans Hendrik Fernhout[21-01-1927]17 jaren en 14 dagen
Emilie Lucia Oosterman[04-02-1944]
Willem Karel Voet[28-01-1804]19 jaren en 27 dagen
Johanna Kaste[24-02-1823]
Jan Fernhout[06-04-1915]14 jaren en 137 dagen
Catharina Garbrandina Vinkestein[21-08-1929]
Pieter Boon[19-08-1876]14 jaren en 466 dagen
Jentje Fernhout[11-05-1891]
Gerhard Reinder Fernhout[20-10-1937]15 jaren en 463 dagen
Ingrid Maria Grove[14-07-1953]
Wybe Lammerts Wever[17-08-1796]16 jaren en 383 dagen
Pietje Jacobs Osinga[30-07-1813]
Jacob Hyltjes Hilverda[12-01-1814]17 jaren en 97 dagen
Tjitske Joukes Osinga[19-04-1831]
Uiltje Joukes Osinga[24-07-1826]15 jaren en 117 dagen
Rinske Kornelis Voordewind[18-11-1841]
Pieter Wybes Osinga[30-06-1778]15 jaren en 431 dagen
Minke Fokkes van Winden[25-04-1794]
Pieter Tietes van Hettinga[11-03-1787]21 jaren en 411 dagen
Hiltje Haitzes Visser[24-01-1809]
Sible Osinga[21-11-1839]24 jaren en 670 dagen
Jeltje Walinga[21-01-1864]
Sytze Osinga[28-09-1763]30 jaren en 396 dagen
Geeske Ales Klaver[28-08-1794]
Symen Nannes Kok[22-08-1767]16 jaren en 1 dagen
Aaltje Wiegers Otter[23-08-1783]
Douwe Hanses Zandstra[17-08-1800]12 jaren en 461 dagen
Lysbeth Meyes van Dijk[13-05-1813]
Ronald Harry Charles van Bleyswijk[22-12-1942]17 jaren en 621 dagen
Kristina Anja Fernhout[10-04-1960]
Ronald Harry Charles van Bleyswijk[22-12-1942]17 jaren en 621 dagen
Kristina Anja Fernhout[10-04-1960]
Gerrit Sander Fernhout[21-08-1878]15 jaren en 532 dagen
Jessie Olive Sheldrick[07-03-1894]
Atze Keulen[26-12-1862]15 jaren en 584 dagen
Sietske Jellema[21-05-1878]
Sjoerd Jellema[06-06-1885]13 jaren en 431 dagen
Sipkje Koopmans[01-04-1899]
Jan Thomas Fernhout[20-09-1897]19 jaren en 396 dagen
Petronella Engelina Agnes Maria Kuyt[20-08-1917]
Anne Freerks Bokma[29-01-1839]17 jaren en 61 dagen
Jeltje Freerks Postma[30-03-1856]
Jacob Hepkes Hepkema[31-12-1843]14 jaren en 386 dagen
Grietje Hendriks Bosma[10-12-1858]
Freerk Barteles Bokma[23-04-1868]19 jaren en 162 dagen
Stijntje de Jong[02-10-1887]
Bouwe Jongstra[31-10-1871]13 jaren en 547 dagen
Antje Hepkema[02-05-1885]
Jacob Schaafsma[03-08-1871]13 jaren en 472 dagen
Afke Hepkema[18-04-1885]
Watze Wiebes Hoekstra[13-02-1925]26 jaren en 87 dagen
Meintje Siebenga[11-05-1951]
Heert Wybren Sybesma[08-10-1889]12 jaren en 16 dagen
Klaaske Atema[24-10-1901]
Gerben Johannes Bokma[19-05-1819]17 jaren en 149 dagen
Riemkje de Jong[15-10-1836]
Freerk Bokma[31-07-1872]17 jaren en 493 dagen
Pietje Walsweer[25-03-1890]
Jan Abraham Fernhout[16-03-1863]12 jaren en 384 dagen
Theodora Arnolda Craamer[26-02-1876]
Gerben Ponne[21-02-1887]13 jaren en 149 dagen
Hendrikje Mast[20-07-1900]
Frederik Hendrik Bergsma[12-01-1887]15 jaren en 35 dagen
Tietje Ponne[16-02-1902]
Sijtse Hillebrand Boschma[15-04-1830]13 jaren en 196 dagen
Hiltje Freerks Abma[28-10-1843]
Hein Romkes de Vries[25-09-1865]12 jaren en 500 dagen
Tjitske Klazes Abma[13-05-1878]
Walle Johan Hantje van der Meer[11-07-1903]12 jaren en 551 dagen
Baukje de Jong[07-01-1916]
Ruurd Wattes Abma[15-03-1899]14 jaren en 167 dagen
Saakje van der Zee[29-08-1913]
Sjoerd Boschma[20-09-1890]16 jaren en 29 dagen
Janna Raukema[19-10-1906]
Bouwe de Jong[30-04-1904]13 jaren en 471 dagen
Yke de Haan[14-01-1918]
Freerk Tjitzes van der Velde[11-01-1907]13 jaren en 286 dagen
Pietje de Boer[23-10-1920]
Jan Jelles Terpstra[30-07-1902]20 jaren en 567 dagen
Hyke Bouma[10-01-1923]
Popke Pieter Achter[18-09-1903]14 jaren en 604 dagen
Jiskjen van der Meer[22-01-1918]
Welmer Hans Ymker[14-02-1800]12 jaren en 321 dagen
Femina Gesina Fernhout[31-12-1812]
Johan Willem George Schepers[21-01-1842]15 jaren en 385 dagen
Boukje Douwes Douma[01-01-1858]
Sjoerd de Boer[27-03-1839]22 jaren en 30 dagen
Akke Cnossen[26-04-1861]
Johan Heinrich Schepers[01-08-1886]12 jaren en 441 dagen
Apolonia Johanna Jacoba van der Heiden[17-05-1899]
Sipke de Boer[31-05-1892]19 jaren en 374 dagen
Fokje Haagsma[22-05-1912]
Herre Wattes van der Velde[26-07-1905]17 jaren en 562 dagen
Geertje Haytema[11-01-1923]
Teade Piers Zandstra[12-04-1894]14 jaren en 117 dagen
Pierkje Holtrop[07-08-1908]
Gerrit Willem Okma[05-07-1910]12 jaren en 74 dagen
Berendina Tollenaar[17-09-1922]
Izaak Brevee[14-05-1879]15 jaren en 377 dagen
Cornelia Catarina de Jong[03-05-1895]
Folkert Douwes Zandstra[16-05-1847]17 jaren en 481 dagen
Lysbeth Brouwer[20-01-1865]
Sjoerd Keulen[26-11-1904]13 jaren en 457 dagen
Ans Holtus[26-08-1918]
Lykle Tromp[05-03-1864]12 jaren en 168 dagen
Jantje Slump[20-08-1876]
Egbert Bolleman Kijlstra[06-09-1881]12 jaren en 71 dagen
Jeltje Heeg[16-11-1893]
Klaas Uiltjes Zandstra[08-08-1898]16 jaren en 42 dagen
Betty Riecker[19-09-1914]
Jan Vonk[05-09-1913]15 jaren en 3 dagen
Tetje Koopmans[08-09-1928]
George Herman Eleveld[05-02-1938]19 jaren en 109 dagen
Analies Ruhrup[25-05-1957]
Cornelis Johannes van der Avort[19-12-1909]13 jaren en 491 dagen
Hilje Fernhout[16-08-1923]
Albertus van der Veen[04-03-1928]37 jaren en 143 dagen
Jaquelina Margaretha Fernhout[25-07-1965]
Hendrikus Fernhout[22-03-1911]16 jaren en 23 dagen
Geesje Pleijzier[14-04-1927]
Meine Fernhout[24-06-1841]17 jaren en 39 dagen
Anna Luchien van der Wolde[02-08-1858]
Willem Franciscus Nieuwenburg[15-02-1876]18 jaren en 190 dagen
Wubbigje Fernhout[24-08-1894]
Frederik Klaas Jan Fernhout[01-05-1954]12 jaren en 483 dagen
Sandra Geerards[04-01-1967]
Hendrik Eleveld[02-06-1917]12 jaren en 511 dagen
Anna Paulina Mulder[07-01-1930]
Pieter Sybrens van der Velde[05-06-1785]27 jaren en 158 dagen
Bregtje Wattes Zijlstra[10-11-1812]
Simon Sybrens van der Velde[27-08-1790]30 jaren en 474 dagen
Grietje Gerrits Fortuin[10-05-1821]
Aart van Lunteren[01-01-1798]29 jaren en 276 dagen
Petronella Adriana Paams[04-10-1827]
Augustinus Lycklama Nijeholt[28-10-1859]18 jaren en 536 dagen
Rijkje Keulen[10-05-1878]
Albert Terpstra[19-06-1876]35 jaren en 476 dagen
Elisabeth Petronella Maassen[29-02-1912]
Wytze Broers Terpstra[30-05-1771]13 jaren en 382 dagen
Trijntje Johannes Hannema[13-05-1785]
Govert Sietse Veltkamp[21-06-1827]102 jaren en 193 dagen
Elisabeth Johanna Engelsma[31-12-1929]