Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
English

Paren, vrouw 2 jaar of meer ouder dan haar man

Johannes Douwes[22-07-1753]8 jaren en 67 dagen
Tryntje Ates de Boer[16-05-1745]
Uiltje Klases Huistra[06-11-1786]4 jaren en 194 dagen
Anneke Freerks Bokma[26-04-1782]
Pier Johannes Oppedijk[28-02-1787]7 jaren en 339 dagen
Yes Lykles[26-03-1779]
Douwe Michiel Osinga[18-07-1854]3 jaren en 119 dagen
Dirkje Taconis[21-03-1851]
Hendrik Johan Arnold Klifman[27-06-1956]3 jaren en 113 dagen
Edith Paula Fernhout[06-03-1953]
Sipke Aukes Douma[23-10-1806]4 jaren en 196 dagen
Ytje Attes de Boer[10-04-1802]
Wiebren de Vries[12-09-1914]3 jaren en 162 dagen
Sietske Osinga[03-04-1911]
Johannes Osinga[17-01-1898]10 jaren en 300 dagen
Iek Kampen[23-03-1887]
Anne Klaas Osinga[22-09-1923]2 jaren en 240 dagen
Jantje de Boer[25-01-1921]
Jan Louis Pauw[02-03-1929]6 jaren en 302 dagen
Uilkje de Boer[04-05-1922]
Wiepke de Jong[12-06-1925]3 jaren en 92 dagen
Grietje Tuinier[12-03-1922]
Geert Bremer[26-10-1931]2 jaren en 105 dagen
Lieuwkje A. Osinga[13-07-1929]
Douwe Petrus' Haga[15-08-1852]3 jaren en 246 dagen
Klaske Steffens Bijl[13-12-1848]
Hendrik Voet[24-04-1946]2 jaren en 316 dagen
Willemina Catherina Joosse[12-06-1943]
Lambert Simons Haga[06-10-1655]12 jaren en 26 dagen
Tettje Baukes Wiersma[10-09-1643]
Johannes Willem Fernhout[04-08-1964]16 jaren en 23 dagen
Gabriele Duhrmann[12-07-1948]
Bauke Jans Boschma[19-10-1828]2 jaren en 135 dagen
Liesbeth Baukes van der Velde[06-06-1826]
Gerben Symens Kok[04-02-1776]3 jaren en 219 dagen
Akke Martens Kok[30-06-1772]
Herre Benjamins Stegenga[11-12-1811]5 jaren en 187 dagen
Trijntje Johannes de Roos[07-06-1806]
Folkert Clases[26-01-1741]2 jaren en 86 dagen
Trijntje Joukes[01-11-1738]
Cornelis Verdonk[25-03-1880]4 jaren en 223 dagen
Antje Schipper[15-08-1875]
Anne Wiarda[31-01-1834]11 jaren en 5 dagen
Jeltje Gaastra[26-01-1823]
Jentje Wiarda[03-09-1846]7 jaren en 136 dagen
Sipke de Koe[20-04-1839]
Jacob Wiarda[09-04-1849]7 jaren en 23 dagen
Trijntje van der Groot[17-03-1842]
Willem Eikelboom[18-12-1824]2 jaren en 32 dagen
Fredrika Slot[16-11-1822]
Jan Fernhout[03-03-1888]3 jaren en 32 dagen
Grietje Eikelboom[31-01-1885]
Jacobus Wiarda[27-01-1826]10 jaren en 93 dagen
Jacoba Anna Kuipers[26-10-1815]
Jochem Wiarda[04-11-1809]5 jaren en 337 dagen
Antje Aukema[02-12-1803]
Wieger Wiarda[24-12-1812]4 jaren en 126 dagen
Nanke Pranger[20-08-1808]
Popke de Lang[23-01-1858]10 jaren en 312 dagen
Tiete Wiarda[17-03-1847]
Marten Kingma[15-05-1867]12 jaren en 48 dagen
Jantje Wiarda[28-03-1855]
Johannes Hendrik Fernhout[09-08-1913]3 jaren en 102 dagen
Eva Marianna Besnyö[29-04-1910]
Johannes Hendrik Fernhout[09-08-1913]6 jaren en 349 dagen
Blanche Korchien[25-08-1906]
Hendrik Albertus Fernhout[01-02-1954]5 jaren en 221 dagen
Klasina Geertruida Maria van Hees[25-06-1948]
Willem Karel Voet[28-01-1804]4 jaren en 339 dagen
Geertruijda Potharst[23-02-1799]
Willem Voet[03-10-1844]3 jaren en 293 dagen
Gerritje Offringa[15-12-1840]
Frederik Benes[29-11-1883]2 jaren en 86 dagen
Aaltje Fernhout[04-09-1881]
Bernardus Guillaume Laarhoven[22-06-1960]5 jaren en 140 dagen
Gerda Johanna Fernhout[03-02-1955]
Hendrik Jan de Vries[06-01-1941]2 jaren en 160 dagen
Trijntje Johanna Vriend[30-07-1938]
Hendrik Kip[26-02-1764]4 jaren en 44 dagen
Geertje Otten[13-01-1760]
Constant Antoon Otter[01-09-1913]4 jaren en 242 dagen
Agnes Köfler[02-01-1909]
Derk Kassies[02-12-1893]6 jaren en 147 dagen
Engberdina Fernhout[08-07-1887]
Sebastiaan Johannes Arkenbout[17-08-1926]2 jaren en 355 dagen
Grietje Eleveld[27-08-1923]
Jan Fernhout[24-09-1948]3 jaren en 96 dagen
Aaltje Deuten[20-06-1945]
Hendrik Eikelboom[21-12-1878]2 jaren en 207 dagen
Evertje van der werf[28-05-1876]
Lukas Gerardus Eikelboom[10-06-1948]4 jaren en 133 dagen
Eeuwkje Akkerman[29-01-1944]
Johannes Jacobus Sterk[08-11-1865]9 jaren en 46 dagen
Janna Fernhout[23-09-1856]
Lammert Jacobs Osinga[13-01-1827]3 jaren en 7 dagen
Tjamke Doekles Koster[06-01-1824]
Jelle Klazes Hoekstra[09-02-1827]11 jaren en 132 dagen
Sjoukje Osinga[30-09-1815]
Rinse Ozinga[02-10-1906]4 jaren en 72 dagen
Tjitske Johanna Spandau[22-07-1902]
Symen Symens van der Wal[21-05-1812]8 jaren en 85 dagen
Baukje Gooitzens Buma[26-02-1804]
Elie Dabaghi[06-03-1964]8 jaren en 309 dagen
Eleonora Margriet Woudenberg[02-05-1955]
Roelof de Vroome[01-01-1869]9 jaren en 189 dagen
Aaltje Fernhout[26-06-1859]
Bouke Vos[21-05-1882]10 jaren en 344 dagen
Reina Johanna Fernhout[11-06-1871]
Alexander Eduard Baard[19-09-1969]3 jaren en 151 dagen
Catharina Roelina Fernhout[21-04-1966]
Petrus Abraham Elisa Sillevis Smitt[10-03-1958]2 jaren en 189 dagen
Frederike Jeannette Ferwerda[02-09-1955]
Herman Jan Gregorius August Stroes[07-11-1966]10 jaren en 105 dagen
Wilhelmina Marina Beatrice Alers[25-07-1956]
Sipke Uiltje Lemstra[06-04-1896]5 jaren en 215 dagen
Jansje de Boer[04-09-1890]
Frederik Mooi[14-03-1921]2 jaren en 13 dagen
Grietje Okma[01-03-1919]
Homme Jan Westra[10-08-1893]11 jaren en 277 dagen
Odilia van de Werken[06-11-1881]
Berend Maarsingh[04-04-1916]4 jaren en 108 dagen
Tryntje Kooistra[18-12-1911]
Benjamin van der Land[02-08-1906]2 jaren en 329 dagen
Sietske Kooistra[07-09-1903]
Bote de Boer[25-12-1926]5 jaren en 0 dagen
Gadske Frederika Kooistra[25-12-1921]
Bertus Hendrik Slager[29-05-1927]9 jaren en 84 dagen
Trijntje Veldhuis[06-03-1918]
Dirk Dijkstra[07-06-1919]2 jaren en 126 dagen
Ytje Pylman[01-02-1917]
Albert Meines Klynsma[29-07-1843]3 jaren en 189 dagen
Jikke Meines Klynsma[21-01-1840]
Hylke Piekes de Jong[18-05-1849]2 jaren en 190 dagen
Henderika Meines Klynsma[09-11-1846]
Freerk Johannes Bokma[19-04-1868]3 jaren en 197 dagen
Frankje Regeling[05-10-1864]
Jan Hoekstra[02-11-1889]2 jaren en 143 dagen
Geertje Bokma[12-06-1887]
Jan Jeltes Hepkema[10-12-1886]2 jaren en 316 dagen
Jacoba van As[28-01-1884]
Wiebe Gerbens de Boer[27-05-1864]3 jaren en 79 dagen
Aafje Meinen[09-03-1861]
Jan Harmens Slump[17-03-1880]3 jaren en 75 dagen
Rigtje Klijnsma[02-01-1877]
Piet Sjoukes Wachter[11-12-1914]6 jaren en 273 dagen
Anna Siebrens Hepkema[13-03-1908]
Anton Jongstra[28-08-1909]3 jaren en 86 dagen
Christina Brandina Meeuwenberg[03-06-1906]
Sybren Barteles Bokma[19-09-1925]5 jaren en 265 dagen
Anna Wybinga[28-12-1919]
Albert Jacob Timmer[24-11-1922]2 jaren en 223 dagen
Trijny Koetse[15-04-1920]
Sybren Schuurmans[12-02-1926]3 jaren en 278 dagen
Margje Grietje de Jong[10-05-1922]
Gerben Ponne[31-10-1866]2 jaren en 191 dagen
Atje Bokma[23-04-1864]
Alle Johannes Bokma[21-07-1866]2 jaren en 125 dagen
Elizabeth Zandhuizen[18-03-1864]
Luite Bokma[19-12-1876]5 jaren en 264 dagen
Jantje Loff[30-03-1871]
Jan Abraham Fernhout[16-03-1863]17 jaren en 167 dagen
Maria Jacoba Hoogerbrugge[30-09-1845]
Jan Thomas Fernhout[20-09-1897]2 jaren en 160 dagen
Maria Johanna Swidde[13-04-1895]
Lucas Jacobus Fernhout[10-05-1915]4 jaren en 354 dagen
Mergje Kosters[21-05-1910]
Jan Abraham Fernhout[06-11-1939]3 jaren en 28 dagen
Hendrika Catharina van den Hoek[09-10-1936]
Hendrik Jacob Bergsma[11-09-1918]2 jaren en 49 dagen
Anke Bokma[24-07-1916]
Harmen van der Schaaf[14-09-1920]7 jaren en 209 dagen
Trijntje Freerks Bokma[18-02-1913]
Hendrik van der Werf[25-09-1883]3 jaren en 175 dagen
Tryntje Jelles Oppedijk[03-04-1880]
Meije Jelles Oppedijk[21-08-1884]10 jaren en 263 dagen
Boukje Y. Bootsma[02-12-1873]
Jelle Zeilstra[04-08-1917]3 jaren en 248 dagen
Magdalena Kuipers[29-11-1913]
Walle Freerks Abma[11-12-1850]2 jaren en 41 dagen
Johanna Tjitses Bouma[31-10-1848]
Pieter Hantjes van der Meer[27-03-1863]3 jaren en 208 dagen
Adriaantje Benen[31-08-1859]
Jacob Dargelo[30-06-1892]2 jaren en 261 dagen
Grietje van der Meer[13-10-1889]
Pieter van der Velde[16-05-1907]3 jaren en 168 dagen
Tjitske Dykstra[29-11-1903]
Hessel Adzer Bouma[01-03-1914]2 jaren en 232 dagen
Pierkje Dijkstra[12-07-1911]
Krijn de Oude[12-11-1924]2 jaren en 288 dagen
Botje Jellema[29-01-1922]
Janke Bootsma[14-09-1927]2 jaren en 191 dagen
Johanna Bulthuis[07-03-1925]
Harmen Margré[26-03-1926]3 jaren en 68 dagen
Christiena de Zwart[17-01-1923]
Tjibbele van der Velde[14-06-1926]3 jaren en 159 dagen
Anna Kuiper[06-01-1923]
Jacob Deinum[21-05-1952]19 jaren en 235 dagen
Sietske van der Velde[29-09-1932]
Eeltje Sietzes Kooistra[15-07-1872]11 jaren en 80 dagen
Akke Cnossen[26-04-1861]
Pier Teades Zandstra[07-03-1864]2 jaren en 159 dagen
Grietje Okma[30-09-1861]
Roelof Falkena[17-12-1882]3 jaren en 310 dagen
Jantje Piers Lefferstra[10-02-1879]
Hylke Michiels Tromp[10-10-1895]2 jaren en 252 dagen
Wilhelmina Johanna Flieringa[31-01-1893]
Ruurd Okma[24-09-1908]4 jaren en 147 dagen
Cornelia Vos[30-04-1904]
Douwe Auke Okma[12-03-1912]3 jaren en 207 dagen
Jantina van der Veen[18-08-1908]
Jacobus Wieger Hamburger[12-12-1918]6 jaren en 206 dagen
Bontje van der Gaast[20-05-1912]
Johannes van Cleef[28-01-1915]3 jaren en 141 dagen
Akke Schaper[09-09-1911]
Sybren Miedema[13-03-1929]2 jaren en 175 dagen
Leny Polak[19-09-1926]
Lykle Piers Oppedijk[11-04-1808]3 jaren en 39 dagen
Grietje Postma[03-03-1805]
Lykle Posthuma[13-05-1865]11 jaren en 29 dagen
Popkjen de Boer[14-04-1854]
Lykle de Jong[15-01-1863]2 jaren en 139 dagen
Johanna Clara Jaccomina van Loon[29-08-1860]
Marten Everts Hettinga[11-04-1858]3 jaren en 250 dagen
Jikke Zandstra[04-08-1854]
W.F. van Vechgel[25-04-1923]3 jaren en 152 dagen
Hiltje Wierda[24-11-1919]
Binne Bolleman Kijlstra[03-11-1851]2 jaren en 319 dagen
Geeske Annes Zandstra[19-12-1848]
Freerk Klazes Zandstra[01-04-1871]4 jaren en 303 dagen
Jetske Dykstra[02-06-1866]
Anne Tromp[25-05-1866]2 jaren en 62 dagen
Trijntje A. Nauta[24-03-1864]
Jan Alles van der Sluis[16-10-1885]2 jaren en 6 dagen
Reinske Freerks Zandstra[10-10-1883]
Izebrand Togtema[10-03-1910]3 jaren en 337 dagen
Trijntje Annes Zandstra[07-04-1906]
Solke Lykles Tromp[23-10-1906]6 jaren en 268 dagen
Johanna Eerkens[28-01-1900]
Folkert Wattes Piersma[27-05-1898]4 jaren en 351 dagen
Trijntje Annes Tromp[10-06-1893]
Jacob Haitsma[27-07-1917]8 jaren en 129 dagen
Grietje Doornbos[20-03-1909]
Johannes de Jong[31-07-1916]5 jaren en 164 dagen
Baukje Roosjen[18-02-1911]
Norman Harold Jacobs[14-06-1936]3 jaren en 108 dagen
Aaltje Roelina Fernhout[27-02-1933]
Klaas Jan Breemhaar[04-04-1963]2 jaren en 85 dagen
Noah Bnich[09-01-1961]
Tieme van Dijk[15-5-1871]2 jaren en 76 dagen
Femmigje Fernhout[28-02-1869]
Jan Hendrik de Roos[05-02-1893]4 jaren en 122 dagen
Anna Fernhout[06-10-1888]
Adriaan Leendert Kloosterman[02-08-1957]5 jaren en 146 dagen
Antonia de Leur[09-03-1952]
Willem Frederik van Leeuwen[14-04-1905]2 jaren en 21 dagen
Janna Fernhout[24-03-1903]
Eric John Fernhout[30-11-1964]3 jaren en 233 dagen
Karen Lynn Irwin[11-04-1961]
Hendrikus Fernhout[31-03-1879]4 jaren en 111 dagen
Annigje Steenbergen[10-12-1874]
Thomas Fernhout[10-01-1865]2 jaren en 136 dagen
Jentien Bazuin[27-08-1862]
Geert Fernhout[01-12-1881]2 jaren en 14 dagen
Johanna Salomons[17-11-1879]
Michael Fernhout[27-06-1973]2 jaren en 39 dagen
Christy Medendorp[19-05-1971]
Arend Fernhout[26-09-1943]2 jaren en 80 dagen
Marchje Jantina la Fleur[08-07-1941]
Rienk Fernhout[17-03-1946]5 jaren en 197 dagen
Johanna Cornelia Brekveld[01-09-1940]
Arno Christiaan Visser[07-07-1977]2 jaren en 27 dagen
Lisajarabella Voillebeek[10-06-1975]
Jacob Sybrens van der Velde[26-02-1797]2 jaren en 249 dagen
Grietje Hendriks de Groot[22-06-1794]
Douwe Joukes Droogsma[11-04-1809]2 jaren en 57 dagen
Beitsche Aedes Jorwerda[13-02-1807]
Curtess Charles O`Brien[28-04-1912]6 jaren en 79 dagen
Matilda(Helen) Prowse[09-02-1906]
Pieter Paulusse Lavooij[09-03-1766]2 jaren en 42 dagen
Petronella (Pieternella) Zuidweg[26-01-1764]
Jan Adrianus van Lunteren[09-04-1891]8 jaren en 259 dagen
Pietje Cator[24-07-1882]
Theo Zwarteveen[10-09-1971]5 jaren en 243 dagen
Elske de Vries[10-01-1966]
Jan Hulshof[19-05-1897]2 jaren en 76 dagen
Jantje Flonk[04-03-1895]
Dirk Doorenbos[10-07-1932]3 jaren en 318 dagen
Martha Johanna Petronella Bokma[27-08-1928]
Albert Terpstra[19-06-1876]3 jaren en 93 dagen
Gelske Feitsma[18-03-1873]
Jan Piers[26-05-1829]11 jaren en 264 dagen
Teetske Pieters Bakker[04-09-1817]
Sietse Fokkes Veltkamp[08-12-1790]3 jaren en 148 dagen
Matje van der Weijden[13-07-1787]