Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
English

10 of meer kinderen

Johannes Douwes Osinga en Foekje Arjens van der Goot
hadden 10 kinderen

Johannes de Goede en Lolkje Osinga
hadden 10 kinderen

Jan Botter en Margje Stoffers
hadden 12 kinderen

Jan Fernhout en Adriana van der Wiel
hadden 10 kinderen

Jan Hendrikus Farnhout en Jentien Smit
hadden 11 kinderen

Jouke Osinga en Frouwkjen Nauta
hadden 10 kinderen

Anne Joukes Osinga en Geeske Siegert
hadden 11 kinderen

Douwe Attema en Sibbeltje Oosting
hadden 12 kinderen

Tjeerd Krol en Akke Osinga
hadden 10 kinderen

Douwe Osinga en Martje Cnossen
hadden 10 kinderen

Lolke Cnossen en Marijke Grietje Osinga
hadden 14 kinderen

Geert Cnossen en Anneke Osinga
hadden 11 kinderen

Petrus Jans Haga en Tytje Reinouts
hadden 10 kinderen

Herre Popkes Stegenga en Aaltje Benjamins van Lon
hadden 10 kinderen

Jentje Reins Wiarda en Fetje Siemens Knol
hadden 14 kinderen

Pybe Edes Wyaerda en Catharijn Kempes van Unia
hadden 10 kinderen

Jan Willem Wiarda en Ulrica Pieters Fellinga
hadden 10 kinderen

Jochem Wiarda en Tjitske Wind
hadden 11 kinderen

Jan Fernhout en Grietje Seinen
hadden 11 kinderen

Jan Fernhout en Anna de Jonge
hadden 11 kinderen

Meine Fernhout en Dirkjen Kombrink
hadden 11 kinderen

Atze Wybes Osinga en Hinke Annes van der Lei
hadden 10 kinderen

Marcus Brinksma en Hendrikje van der Bijl
hadden 11 kinderen

Sible de Vries en Emke Piersma
hadden 10 kinderen

Jacob Jelles Osinga en Sjoukje Sijdses Osinga
hadden 15 kinderen

Bauke Haga en Hillegonda Hendriks Veen
hadden 10 kinderen

Jan Theunis Venekamp en Femmigje Fernhout
hadden 11 kinderen

Klaas Fernhout en Alida van Nooten
hadden 14 kinderen

Pier Klazes Koopmans en Anneke Huistra
hadden 11 kinderen

Freerk Koopmans en Sietske Hofstra
hadden 13 kinderen

Simon Kooistra en Tjitske Huistra
hadden 14 kinderen

Jan Hylkema en Atje Freerks Bokma
hadden 13 kinderen

Freerk Johannes Bokma en Tryntje Scholte
hadden 10 kinderen

Wouter Hylkema en Foukje Popma
hadden 10 kinderen

Johan Sjirks Cnossen en Trijntje Walles Veldhuis
hadden 12 kinderen

Freerk Ruurds Abma en Tjitske Johannes Cnossen
hadden 10 kinderen

Ruurd Freerks Abma en Fokeltje Wattes van der Velde
hadden 11 kinderen

Johan Hantjes van der Meer en Baukje van Wieren
hadden 11 kinderen

Sipke Woudstra en Femmichje van der Meer
hadden 11 kinderen

Pieter van der Meer en Antje Visser
hadden 10 kinderen

Jan Jentjes Dijkstra en Fokeltje Wattes Abma
hadden 11 kinderen

Eeltje Dotinga en Trijntje Hofstra
hadden 11 kinderen

Jelle Ruurds Abma en Doutzen Tjitzes Bouma
hadden 10 kinderen

Auke Bootsma en Trijntje Tiemersma
hadden 10 kinderen

Douwe Aukes Douma en Sibbeltje Obes Bouma
hadden 11 kinderen

Roelof Falkena en Jantje Piers Lefferstra
hadden 12 kinderen

Douwe Jans Keulen en Mintje Seffenga
hadden 10 kinderen

Klaas Eleveld en Antje Fernhout
hadden 11 kinderen

Meine Fernhout en Wilhelmina van der Veen
hadden 12 kinderen

Jan Padding en Femina Gezina Fernhout
hadden 11 kinderen

Jouke Sybolts Droogsma en Jeltje Jelles Eekema
hadden 10 kinderen

Marten Hendriks en Lipkien Annes
hadden 11 kinderen

Foppe Hommes Hoitema en Antie Gerbens
hadden 10 kinderen

Pier Hanses en Martjen Klaasses
hadden 10 kinderen

Sybolt Pieters Dijkstra en Foekjen Bouwes Samplonius
hadden 11 kinderen