Names of Mithridates II
Mithradates
Mithradates II
Mithradates II de Grote
Mithradates II the Great