Names of Phoebus
Apollo
Apollo of Temenos
Apollo Sandaliarius
Apollo the Tormentor
Apollon
Clarian Apollo
Didymaean Apollo
Paean
Palatine Apollo
Phoebus
Phoebus Apollo
Pythian Apollo
Thymbraeus