Index by title Index by person Website on Romans Website of Copts Family website Test your faith

Judea van ballingsschap tot verstrooiing

Index op personen.
Agrippina de Jongere
Vierde vrouw van Claudius, die zij vermoordde, en moeder van Nero, die haar vermoordde.
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Weer stadhouders
Governors again
Ahasverus
Koning van Perzie (mogelijk identiek met Xerxes).
Persia
De Perzen.
Akiva
Wetgeleerde, werd in 135 doodgemarteld
The Second Jewish war
De Tweede Joodse Oorlog
Alexander de Grote
(356 vC - 323 vC). Koning van Macedonie. Veroverde het Perzische rijk en nog wat koninkrijken.
Alexander en daarna.
Alexander and after
Persia
De Perzen.
Alexander Jannaeus
Koning van Judea, 103-76 vC
Bloei I
The Maccabee kingdom
Annas
Hogepriester van 7 - 14. Speelde een belangrijke rol bij de veroordeling van Jezus.
Het proces tegen Jezus.
The process against Jesus
Antigonus
Hogepriester, zoon van Aristobulus II.
Herod the Great
Herodes
Antiochus Epiphanes
Koning van SeleuciŽ (176 vC - 164 vC); vervolgde de Joden.
Alexander en daarna.
Alexander and after
Bloei I
Chanoeka
Hanukka
The Maccabee kingdom
De Eerste Joodse Oorlog
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
The First Jewish War
Antiochus II
koning van SeleuciŽ (261-246 v.Chr.)
Alexander en daarna.
Alexander and after
Antiochus III
Koning van SeleuciŽ (223-187 vC).
Alexander en daarna.
Alexander and after
Antipater
Vader van Herodes
Bloei I
Herod the Great
Herodes
The Maccabee kingdom
Antoninus Pius
Keizer van 138-161
The Second Jewish war
De Tweede Joodse Oorlog
Religious consequences of the destruction of the temple.
Godsdienstige gevolgen van de verwoesting van de tempel.
Antonius Primus
Gouverneur van Oostenrijk, kwam in opstand tegen Vitellius, veroverde Rome, waarna Vespasianus keizer werd.
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Aphrodite
Greek goddess of love
The Second Jewish war
De Tweede Joodse Oorlog
Chanoeka
Hanukka
Apollos
Christen uit Corinthe uit de tijd van Paulus
Johannes de Doper / Mandaeans
John the Baptist / Mandaeans
ArchelaŁs
Zoon van Herodes, ethnarch van Judea
The birth of Jesus
The children of Herod
De geboorte van Jezus.
De kinderen van Herodes.
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
Aretas
Koning van Nabatea, ca 85 vC.
Bloei I
The Maccabee kingdom
Aretas IV
Schoonvader van Herodes Antipas, Koning van Nabatea (9 vC - 40)
The children of Herod
De kinderen van Herodes.
Aristobulus I
Koning van Judea, 104-103 vC.
Bloei I
The Maccabee kingdom
Aristobulus II
Koning van Judea, 67-63 vC.
Bloei I
The children of Herod
Herod the Great
Herodes
De kinderen van Herodes.
The Maccabee kingdom
Astarte
Semitische godin van liefde en vruchtbaarheid
Babel
Babylon
Astyages
Koning van Perzie, vijfde eeuw vC.
Persia
De Perzen.
Augustus
Eerste keizer, na zijn overwinning op Marcus Antonius.
The birth of Jesus
The children of Herod
De geboorte van Jezus.
Herod the Great
Herodes
De kinderen van Herodes.
Paul
Paulus
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Baal
"Heer", in de Bijbel gebruikt als aanduiding van de Semitische oppergod.
Chanoeka
Hanukka
Balthasar
Traditioneel een van de Wijzen uit het Oosten
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Bar Jezus
Joods tovenaar op Cyprus. Werd door Paulus met blindheid geslagen.
Paul
Paulus
Barnabas
Deed samen met Paulus en Johannes Marcus de eerste zendingsreis. Kreeg later ruzie met Paulus.
Paul
Paulus
Basilides
Gnosticus uit de tweede eeuw
Het proces tegen Jezus.
The process against Jesus
Bel
God van de Babeloniers
Persia
De Perzen.
Berenice
Dochter van Ptolemaeus II, trouwde met Antiochus II; werd vermoord door haar voorgangster.
Alexander en daarna.
Alexander and after
Brittanicus
Zoon van Claudius en Messaline; werd vermoord door Nero
Weer stadhouders
Governors again
Brutus
Een van de moordenaars van Caesar
Herod the Great
Herodes
Caesonia
Vierde vrouw van Caligula, werd tegelijk met hem vermoord
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Caligula
Derde keizer van Rome (37-41). Krankzinnig en wreed. Werd vermoord.
The children of Herod
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
De kinderen van Herodes.
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
Caspar
Traditioneel een van de Wijzen uit het Oosten
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Cassius
Een van de moordenaars van Caesar
Herod the Great
Herodes
Claudia Procula
Volgens de traditie de vrouw van Pilatus
Het proces tegen Jezus.
The process against Jesus
Claudius
Vierde keizer van Rome (41-54). Verdreef de Joden uit Rome.
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Weer stadhouders
Governors again
Claudius Pulcher
Romeins consul, kreeg slechte voortekenen maar leverde toch slag, die hij verloor.
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Cleopatra
Koningin van Egypte. Minnares van Caesar, trouwde met Marcus Antonis, verloor de slag bij Actium tegen Augustus, en pleegde zelfmoord
Herod the Great
Herodes
Clovis
Eerste koning van de Franken die zich tot het Christendom bekeerde.
Maria Magdalena
Mary Magdalene
Cyrus
Koning van Perzie
Babel
Babylon
Persia
De Perzen.
DaniŽl
Hoofdpersoon van het boek Daniel: Hoveling in Babel en profeet. Grootvizier van Perzie.
Alexander en daarna.
Alexander and after
Babel
Babylon
Chanoeka
Hanukka
De Eerste Joodse Oorlog
Persia
De Perzen.
The First Jewish War
David
Tweede koning van Israel c. 1000 vC.
The birth of Jesus
Bloei II
Chanoeka
De geboorte van Jezus.
Hanukka
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Dio Cassius
Romeins historicus en auteur
The Second Jewish war
De Tweede Joodse Oorlog
Dionysus
Of Bacchus: God van de wijn.
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
Domitianus
Zoon van Vespasianus, keizer van 81-96. Wreed. Werd vermoord.
Religious consequences of the destruction of the temple.
Godsdienstige gevolgen van de verwoesting van de tempel.
Drusilla
Zuster en minnares van Caligula, die haar na haar dood liet vergoddelijken.
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Eleazar
Priester; leidde mee de Joodse oorlog van 66-70
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Elia
Grootste profeet van het Oude Testament
Johannes de Doper / Mandaeans
John the Baptist / Mandaeans
Elisabeth
Vrouw van Zacharias, moeder van Johannes de Doper
The birth of Jesus
De geboorte van Jezus.
Esther
Nichtje van Mordechai, vrouw van Ahasverus. Redde het Joodse volk van Haman.
Persia
De Perzen.
Ezechiel
Profeet tijdens de Babelonische ballingsschap
Babel
Babylon
Ezra
Leider van de Joden na hun terugkeer uit de Ballingschap
Bloei II
Persia
De Perzen.
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Felix
Stadhouder van Judea; zette Paulus gevangen.
Weer stadhouders
Governors again
Paul
Paulus
Filippus
Zoon van Herodes. Trouwde later met Salome.
The children of Herod
De kinderen van Herodes.
Filippus
Een van de 7 eerste diakenen. Ging naar Samaria waar hij een conflict had met Simon de tovenaar.
Paul
Paulus
Filippus
Zoon van Herodes de Grote. Kreeg een deel van diens rijk.
The children of Herod
De kinderen van Herodes.
Flavius Josephus
Joods historicus en schrijver, vocht in de Joodse oorlog van 66-70, liep over naar de Romeinen.
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Gabriel
Aartsengel
Johannes de Doper / Mandaeans
John the Baptist / Mandaeans
Galba
Stond op tegen Nero, werd keizer in 69, en werd vermoord.
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Gamaliel
Wetgeleerde.
The children of Herod
De kinderen van Herodes.
Gedalja
Landvoogd van Juda na de val van Jeruzalem in 586 v.Chr. Werd vermoord door Ismael.
Babel
Babylon
Germanicus
Legeraanvoerder, vocht tegen de Germanen. Tiberius liet hem vermoorden
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Gessius Florus
Laatste en slechtste stadhouder van Judea voor de oorlog van 66-70.
Governors again
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Goliath
Filistijnse reus. Werd door David gedood.
Chanoeka
Hanukka
Hadrianus
Keizer van 117-138. Trachtte het Jodendom uit te roeien
The Second Jewish war
De Tweede Joodse Oorlog
Religious consequences of the destruction of the temple.
Godsdienstige gevolgen van de verwoesting van de tempel.
Haggai
Profeet
Persia
De Perzen.
Haman
Probeerde de Joden uit te roeien
Persia
De Perzen.
Hasmon
Voorvader van de Maccabeeen
Bloei I
Chanoeka
Hanukka
The Maccabee kingdom
Helena
Koningin van Adiabene, bekeerde zich tot het Jodendom, en bracht geld naar Judea ter bestrijding van de hongersnood
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Herodes Agrippa
Laatste koning van Judea. Vervolgde de Christenen.
The children of Herod
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Weer stadhouders
Governors again
De kinderen van Herodes.
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
Herodes Agrippa II
Zoon van Herod Agrippa I, volgde zijn vader op behalve in Judea.
Weer stadhouders
Governors again
Herodes Antipas
Zoon van Herodes de Grote. Kreeg een deel van diens rijk. Liet Johannes de Doper onthoofden toen die kritiek op zijn huwelijk had.
The children of Herod
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Johannes de Doper / Mandaeans
John the Baptist / Mandaeans
De kinderen van Herodes.
Herodes de Grote
Koning van Judea, vermoordde veel van zijn familieleden.
The birth of Jesus
Bloei I
The children of Herod
De geboorte van Jezus.
Herodes Agrippa
Herod the Great
Herod Agrippa
Herodes
De kinderen van Herodes.
The Maccabee kingdom
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Herodias
Tweede vrouw van Herodes Antipas. Liet Johannes de Doper onthoofden.
The children of Herod
Johannes de Doper / Mandaeans
John the Baptist / Mandaeans
De kinderen van Herodes.
Herodotus
Grieks historicus uit de vijfde eeuw vC.
Persia
De Perzen.
Hillel
Godsdienstleraar uit de 1e eeuw vC
Bloei II
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Hizkia
Opstandeling tijdens de regering van Herodes de Grote. Werd geexecuteerd.
Herod the Great
Herodes
Hyrcanus II
Koning van Judea, 63-40 vC.
Bloei I
Herod the Great
Herodes
The Maccabee kingdom
Isis
Egyptian goddess of love
Chanoeka
Hanukka
Jacobus
Broer van Jezus, leider van de gemeente na ca 47, schreef waarschijnlijk de brief van Jacobus, werd vermoord in 62
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Weer stadhouders
Governors again
Jacobus de Oudere
Apostel, onthoofd door Herodes Agrippa. Vereerd in Santiago de Compostella
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Jambres
Tovenaar van de Farao
Bloei II
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Jannes
Tovenaar van de Farao
Bloei II
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Jason
Hogepriester (174 vC - 171 vC)
Alexander en daarna.
Alexander and after
Jeremia
Profeet tijdens en na de belegering van Jeruzalem van 589 vChr.
Babel
Babylon
Jesaja
Profeet
Bloei II
Persia
De Perzen.
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Jezus
Messias, zoon van God
The birth of Jesus
Bloei II
The children of Herod
The crucifixion of Jesus
De geboorte van Jezus.
Herodes Agrippa
Herod the Great
Herod Agrippa
Herodes
Religious consequences of the destruction of the temple.
Godsdienstige gevolgen van de verwoesting van de tempel.
Weer stadhouders
Governors again
Johannes de Doper / Mandaeans
John the Baptist / Mandaeans
De kinderen van Herodes.
De dood van Jezus. De kruisiging.
Maria Magdalena
Mary Magdalene
Paul
Paulus
Het proces tegen Jezus.
The process against Jesus
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Jezus Sirach
Wijsheidsleraar uit de 2e eeuw vC
Bloei II
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Jochanan ben Zakkai
Joods leider na de val van Jeruzalem in 70
Religious consequences of the destruction of the temple.
Godsdienstige gevolgen van de verwoesting van de tempel.
Johannes
Apostel en evangelist
Maria Magdalena
Mary Magdalene
Johannes de Doper
Joods profeet; werd onthoofd door Herodes
The birth of Jesus
The children of Herod
De geboorte van Jezus.
Johannes de Doper / Mandaeans
John the Baptist / Mandaeans
De kinderen van Herodes.
Johannes Hyrcanus
Koning van Judea, 135-194 vC.
Bloei I
Bloei II
The Maccabee kingdom
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Jonathan Maccabaeus
Broer en opvolger van Judas als leider van de Maccabeeen,
Bloei I
The Maccabee kingdom
Josia
Koning van Juda van 640 vChr tot 609 vChr. Herstelde de dienst aan Jahwe, sneuvelde in een oorlog met Egypte.
Babel
Babylon
Jozef
Man van Maria, "vader" van Jezus
The birth of Jesus
The children of Herod
De geboorte van Jezus.
De kinderen van Herodes.
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Jozef van Arimathea
Vroeg om het lijk van Jezus, dat hij in zijn tuin liet begraven.
Maria Magdalena
Mary Magdalene
Het proces tegen Jezus.
The process against Jesus
Judas Maccabaeus
Tweede en belangrijkste leider van de opstand de Maccabeeen.
The Second Jewish war
De Tweede Joodse Oorlog
Bloei I
Chanoeka
Hanukka
The Maccabee kingdom
Judas van Galilea
Begon in het jaar 6 een opstand in Galilea, die hardhandig werd neergeslagen
The children of Herod
De kinderen van Herodes.
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Julia Drusilla
Dochter van Caligula, werd tegelijk met hem vermoord
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Julius Caesar
Won de Romeinse burgeroorlog, maar werd in 44 vC vermoord.
Herod the Great
Herodes
De Eerste Joodse Oorlog
Paul
Paulus
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
The First Jewish War
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Julius Civilis
Leider van de Bataafse opstand van 69-70
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Jupiter
Romeinse oppergod
The Second Jewish war
De Tweede Joodse Oorlog
Bloei I
Chanoeka
Hanukka
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
The Maccabee kingdom
Laenas
Romeins consul in 172 vC. Leidde gezantschap naar Antiochus Epiphanes.
Alexander en daarna.
Alexander and after
Lazarus
Volgeling van Jezus, werd door hem uit de doden opgewekt.
Maria Magdalena
Mary Magdalene
Levi
Zoon van Jacob, stamvader van de Levieten
The birth of Jesus
De geboorte van Jezus.
Lucas
Evangelist en arts
The birth of Jesus
De geboorte van Jezus.
Johannes de Doper / Mandaeans
John the Baptist / Mandaeans
Manasse
Koning van Juda van 687 vChr tot 642 vChr.
Babel
Babylon
Mandane
Dochter van koning Astyages, moeder van Cyrus.
Persia
De Perzen.
Marcellus
Stadhouder van Judea in 37
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
Marcus Antonius
Bondgenoot van Augustus na de moord op Julius Caesar, voerden vervolgens oorlog, die door Augustus werd gewonnen (slag bij Actium, 31 vC). Hij pleegde daarna zelfmoord.
Herod the Great
Herodes
Marcus Aurelius
Keizer van 161-180
Religious consequences of the destruction of the temple.
Godsdienstige gevolgen van de verwoesting van de tempel.
Maria
Moeder van Jezus Christus.
Babel
Babylon
The birth of Jesus
De geboorte van Jezus.
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Maria Magdalena
Volgde Jezus, en ging naar het (lege) graf.
Maria Magdalena
Mary Magdalene
Maria van BethaniŽ
Volgelinge van Jezus, zuster van Martha en Lazarus
Maria Magdalena
Mary Magdalene
Mariamne
Vrouw van Herodes de Grote, werd door hem vermoord
Herodes Agrippa
Herod the Great
Herod Agrippa
Herodes
Mattatias
Eerste leider van de opstand van de Maccabeeen.
Chanoeka
Hanukka
MatteŁs
Evangelist en apostel
The birth of Jesus
De geboorte van Jezus.
Herod the Great
Herodes
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Melchior
Traditioneel een van de Wijzen uit het Oosten
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Menachem
Leider van de Joodse oorlog in 66, waarna hij werd vermoord
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Menelaus
Hogepriester (171 vC - ? )
Alexander en daarna.
Alexander and after
Messalina
Derde vrouw van keizer Claudius. Werd geexecuteerd toen ze een minnaar op de troon wilde helpen.
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Michael
Aartsengel
Bloei II
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Mordechai
Oom van Esther. Werd grootvizier van Perzie.
Persia
De Perzen.
Mozes
Leidde de uittocht van Israel uit Egypte en de tocht door de woestijn.
Bloei II
De Perzen.
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Nebukadnezar
Koning van Babel. Versloeg Farao Necho bij Karkemis, en veroverde Jeruzalem in 597 vC en 586 vC. Dit leidde tot de Babelonische ballingsschap
Babel
Babylon
Nehemia
Leider van de Joden na hun terugkeer uit de Ballingschap
Persia
De Perzen.
Nero
Keizer van 54-69. Vervolgde de Christenen. Toen hij doord de senaat werd afgezet pleegde hij zelfmoord.
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Weer stadhouders
Governors again
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Nerva
Keizer van 96-98
Religious consequences of the destruction of the temple.
Godsdienstige gevolgen van de verwoesting van de tempel.
Octavia
Dochter van Claudius, trouwde met Nero, die haar later liet vermoorden
Weer stadhouders
Governors again
Otho
Werd keizer in 69 na Galba vermoord te hebben, pleegde zelfmoord na een verloren slag
Weer stadhouders
Governors again
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Paulus
Vervolgde eerst de Christenen, maar werd bekeerd en werd apostel.
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Weer stadhouders
Governors again
Johannes de Doper / Mandaeans
John the Baptist / Mandaeans
Maria Magdalena
Mary Magdalene
Paul
Paulus
De wijzen uit het Oosten
The Wise men form the East
Petrus
Apostel. Volgens de traditie de eerste paus van Rome zijn geweest.
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Weer stadhouders
Governors again
Maria Magdalena
Mary Magdalene
Philo
Joods filosoof
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Pilatus
Stadhouder van Judea, veroordeelde Jezus ter dood.
The birth of Jesus
The children of Herod
The crucifixion of Jesus
De geboorte van Jezus.
De kinderen van Herodes.
De dood van Jezus. De kruisiging.
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
Het proces tegen Jezus.
The process against Jesus
Piso
Aangewezen als opvolger van Galba (69). Werd onmiddellijk vermoord.
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Pompeius
Triumvir, vocht met Caesar en verloor, Werd in AlexandriŽ vermoord.
Bloei I
Herod the Great
Herodes
The Maccabee kingdom
Poppaea
Vrouw van Otho, minnares van Nero, vervolgens zijn vrouw, die haar later doodschopte
Weer stadhouders
Governors again
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Porcius Festus
Stadhouder van Judea, 58-62
Weer stadhouders
Governors again
Ptolemaeus I
Generaal van Alexander; later koning van Egypte
Alexander en daarna.
Alexander and after
Ptolemaeus II
Zoon van Ptolemaeus I, koning van Egypte
Alexander en daarna.
Alexander and after
Sabinus
Stadhouder van Syrie. Onderdukte opstand in Judea in het jaar 6.
The children of Herod
De kinderen van Herodes.
Salome
Dochter van Herodias, danste voor Herodes Antipas, en kreeg daarmee het hoofd van Johannes de Doper
The children of Herod
Johannes de Doper / Mandaeans
John the Baptist / Mandaeans
De kinderen van Herodes.
Salome Alexandra
Koningin van Judea, 76-67 vC
Bloei I
The Maccabee kingdom
Seleucus
Generaal van Alexander; later koning van SeleuciŽ
Alexander en daarna.
Alexander and after
Seneca
Philosopher, tutor of Nero. Had to commit suicide
Weer stadhouders
Governors again
Sergius Paulus
Landvoogd van Cyprus. Werd door Paulus bekeerd
Paul
Paulus
Simon
Broer van Jezus, werd leider van de Kerk na de moord op Jacobus (64)
Weer stadhouders
Governors again
Simon bar Kochba
Leider van de Tweede Joodse oorlog, 135-138.
The Second Jewish war
De Tweede Joodse Oorlog
Simon de tovenaar
Tovenaar in Samaria. Kreeg een conflict met Filippus.
Paul
Paulus
Simon de Zeloot
Discipel van Jezus, ook Simon de Kanaaniet.
Bloei II
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Simon Maccabaeus
Broer van Judas, latere leider van de Maccabeee (142-135 vC)
Bloei I
The Maccabee kingdom
Simon van Cyrene
Droeg het kruis van Jezus.
Het proces tegen Jezus.
The process against Jesus
Sjammai
Godsdienstleraar uit de 1e eeuw vC
Bloei II
The Jewish religion in the Maccabee kingdom
Socrates
Grieks filosoof (470-399 cC). Werd geexecuteerd.
Weer stadhouders
Governors again
Stefanus
Een van de 7 eerste diakenen. Werd gestenigd.
Paul
Paulus
Suetonius
Schrijver over de eerste Romeinse keizers
Herodes Agrippa
Herod the Great
Herod Agrippa
Herodes
Susanna
Werd bij het nemen van een bad beloerd, beschuldigd van overspel, maar gered door DaniŽl
Persia
De Perzen.
Tacitus
Romeins geschiedschrijver
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Tiberius
Stiefzoon en opvolger van Augustus
The birth of Jesus
De geboorte van Jezus.
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
Tiberius Alexander
Stadhouder van Judea, later van Egypte.
Weer stadhouders
Governors again
Tiberius Gemellus
Kleinzoon en deel-opvolger van Tiberius. Werd door Caligula vermoord
Herodes Agrippa
Herod Agrippa
Titus
Zoon van Vespasianus, veroverde Jeruzalem, keizer van 79-81
The Second Jewish war
De Tweede Joodse Oorlog
Religious consequences of the destruction of the temple.
Godsdienstige gevolgen van de verwoesting van de tempel.
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Trajanus
Keizer van 98-117
Religious consequences of the destruction of the temple.
Godsdienstige gevolgen van de verwoesting van de tempel.
Vespasianus
Generaal in de Joodse oorlog van 66-70, kwam in opstand en werd keizer in 69 (tot 79).
Religious consequences of the destruction of the temple.
Godsdienstige gevolgen van de verwoesting van de tempel.
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Vitellius
Gouverneur van Germania, kwam in opstand, versloeg Otho, werd keizer in 69, en werd door Vespasianus verslagen
De Eerste Joodse Oorlog
The First Jewish War
Vitellius
Vader van de keizer, Prefect van Syrie.
Governors: Pilate
Stadhouders: Pilatus.
Zacharia
Profeet
Persia
De Perzen.
Zadok
Hogepriester tijdens de regering van David
Bloei II
The Jewish religion in the Maccabee kingdom