door:
Dat is, door het getuigenis, dat wij gehoord hebben van uw geloof.