voor onzen:
Dat is, oprecht als in Gods tegenwoordigheid, niet alleen voor de mensen, gelijk Luk. 1:6.