onze:
Namelijk dien wij aangewend hebben om u het Evangelie te verkondigen.