dit:
Dat is, deze voorgemelde bevelen, gelijk hij die in 1 Thess. 4:2 heeft genoemd.