Heere:
Dat is, in den naam des Heeren Jezus of om Jezus Christus' wil. Zie 2 Cor. 5:20.