die:
Dat is, die nog van het geloof vreemd zijn, gelijk 1 Cor. 5:12.