met:
Namelijk als Hij zal verschijnen uit den hemel ten laatsten dage, in het oordeel.