in Christus:
Dat is, in het geloof van Christus, gelijk Openb. 14:13.