met den Heere:
Namelijk Christus Jezus in den hemel; Joh. 14:2, Joh. 14:3.