met:
Gr. in deze woorden; dat is, redenen of bedenkingen.