door:
Dat is, vanwege den Heere, of uit last des Heeren Jezus.