de:
Dat is, hetgeen God van u eist, of wil gedaan hebben.