ongeveinsd geloof,:
Dit wist de apostel uit menigvuldige ervaring zijner oprechtheid.