Eunice; en:
Die een gelovige Joodse vrouw wordt genoemd; Hand. 16:1.