Zijn gevangene ben; maar lijd:
Dat is, om Zijnentwil gevangen.