verdrukkingen met het Evangelie,:
Dat is, die het Evangelie zelf, en om des Evangelies wil onderworpen zijn al degenen, die het prediken, aannemen en belijden; 2 Tim. 3:12.