naar de kracht Gods;:
Dat is, naar dat u God sterkte verleent, om die verdrukkingen lijdzaam en standvastig te verdragen. Dit doet hij daarbij, opdat wij zulks niet aan onze eigene krachten toeschrijven; zie Filipp. 1:29; 1 Tim. 1:12.