zalig gemaakt, en:
Namelijk door Zijnen Zoon Jezus Christus.