Aan Timotheus, mijn geliefden:
Van dezen zie Hand. 16:1; Rom. 16:21; 1 Cor. 4:17; 2 Cor. 1:1; Filipp. 2:19; 1 Tim. 1:2, en doorgaans in de Handelingen der apostelen, en in de zendbrieven van Paulus.