in Christus Jezus,:
Dat is, om derzelver vruchten door Jezus Christus te verkrijgen. Zie verder Ef. 1:4.