de verschijning van:
Namelijk in het vlees, in Zijne eerste komst.