Waartoe ik:
Dat is, om dit Evangelie te prediken, voornamelijk onder de heidenen.