Ik dank God,:
Aldus kan dit ook overgezet worden uit vergelijking van deze plaats met Rom. 1:8,9,10. Ik dank God voor u. En God is mijn getuige, dien ik diene, enz. hoe ik zonder ophouden uwer gedachtig ben, enz. Of deze woorden: ik dank God, kunnen gevoegd worden bij 2 Tim. 1:5.