het goede pand,:
Namelijk der gezonde leer. Zie 1 Tim. 6:20.