dat u toebetrouwd is,:
Namelijk van God, om wel te bewaren, en anderen zuiver en getrouw mede te delen.