door den Heiligen Geest,:
Dit doet hij daarbij, opdat Timotheus deze bewaring niet zichzelf, of aan zijne krachten zou toeschrijven, daar dit in ons een werk en gave des Heiligen Geestes is; Rom. 15:13; 1 Cor. 12:3.