allen, die in Azie zijn,:
Dat is, meest alle dienaars des Evangelies, die òf van Azië zijn, òf nu in Azië, te Efeze en elders zich ophouden. Zie de aantekeningen op Hand. 20:4.