van mijn voorouderen aan:
Dat is, naar het voorbeeld der heilige patriarchen, profeten en gelovige Joden in het Oude Testament, van wie ik afkomstig ben. Zie Hand. 22:3; 2 Cor. 11:22; Filipp. 3:5.