gezocht, en heeft mij gevonden.:
Namelijk alzo Rome een zeer grote stad was en vol volks uit de gehele wereld.