bij den Heere,:
Dat is, bij Hem, die onze Heere en Rechter is.