te Efeze gediend heeft,:
Namelijk boven den dienst, dien Hij mij daarna hier te Rome heeft bewezen.