in een rein geweten,:
Dat is, gereinigd zijnde door den Heiligen Geest en het bloed van Jezus Christus; Hebr. 9:14, en Hebr. 10:22. Hetwelk moet verstaan worden van den tijd zijner bekering; hoewel hem enigszins een goed geweten kan toegeschreven worden voor zijne bekering, om de redenen verklaard; Hand. 23:1.