die zich laat besnijden,:
Grieks die besneden wordt, gelijk tevoren Gal. 5:2.