uit het geloof, de:
Namelijk in Christus, waarmede wij de verdiensten van Christus aannemen. En niet uit de werken der wet.