niet anders zult gevoelen;:
Namelijk gelijk ik u geleerd heb, en nog in dezen zendbrief leer.