onrustig maken!:
Dat is, ontroeren, gelijk Gal. 5:10.