ik Paulus zeg u,:
Namelijk die een apostel ben van Jezus Christus, niet van mensen noch door mensen, maar van God zelf daartoe geroepen. Zie Gal. 1:1, Hij stelt dan zijn apostolische autoriteit tegen het aanzien van de valse apostelen.