te voren gezegd heb,:
Namelijk 1 Cor. 6:9,10; Ef. 5:5.