het Koninkrijk Gods:
Namelijk het rijk der heerlijkheid: of de eeuwige zaligheid in den hemel.