niet zullen:
Namelijk hetzij dat zij zich van zulke zonden van harte bekeren.