beërven.:
Dat is, verkrijgen en bezitten. Want dit rijk wordt niet verkregen uit verdiensten, maar uit genade, als ene erfenis. Zie Matth. 19:29, en Matth. 25:34; 1 Cor. 6:10.